This Page

has moved to a new address:

Buszując w codzienności: Od patosu po banał i z powrotem.. czyli wernisaz karola wieczorka

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service